Όροι και κανονισμοί Club Card 

 

Όροι και κανονισμοί κάρτας Club Card Carrefour

1. Η CHRIS CASH & CARRY – GROUPE CARREFOUR ΚΥΠΡΟΣ, ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση και τη λειτουργία της κάρτας σας και εφόσον συμφωνείτε θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. Το κάθε μέλος θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και κανονισμούς της εταιρείας. Περαιτέρω όροι και κανονισμοί μπορεί να ισχύουν σε επιπρόσθετες προωθητικές ενέργειες του σχεδίου και τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτές θα θεωρείται αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση ότι έχουν αποδεχτεί όλους τους όρους και κανονισμούς, οι οποίοι καθίστανται δεσμευτικοί, για κάθε μέλος του σχεδίου.

2. Δικαίωμα απόκτησης της Club Card Carrefour έχουν όλα τα φυσικά άτομα που έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3. Η CHRIS CASH & CARRY – GROUPE CARREFOUR ΚΥΠΡΟΣ έχει δικαίωμα να αποσύρει την κάρτα ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης.

4. Όλα τα μέλη της Club Card Carrefour πρέπει να παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να ενημερώνουν την εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές. Σε περίπτωση απώλειας βαθμών, κάρτας ή κουπονιού η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθος καταχωρήσεις ή λανθασμένων στοιχείων του δικαιούχου, στην κάρτα Club Card Carrefour.

5. Για κάθε €1 που δαπανάται από τον κάτοχο της κάρτας Club Card Carrefour, θα αποκτά αυτόματα 1 βαθμό στην κάρτα του. Από το σχέδιο της Club Card Carrefour εξαιρούνται όλα τα αδειούχα καταστήματα (ψαραγορά, ψησταριά, καφετέρια, γκάζια, καθαριστήριο, πι & φι, trends by Maybelline, Αθλοκίνηση).

6. Για τη συγκέντρωση βαθμών στην κάρτα Club Card Carrefour είναι απαραίτητη η παρουσίαση της κύριας κάρτας ή της κάρτας μπρελόκ πριν την συναλλαγή στο ταμείο. Οι κάτοχοι που δεν θα δηλώσουν την κάρτα τους πριν την έναρξη της συναλλαγής στο ταμείο ΔΕΝ θα δικαιούνται να προσθέσουν βαθμούς στο λογαριασμό της Club Card Carrefour εκ των υστέρων.

7. Οποιοσδήποτε λογαριασμός Club Card Carrefour δεν παρουσιάσει οποιαδήποτε κίνηση για 12 συνεχόμενους μήνες, η εταιρεία CHRIS CASH & CARRY – GROUPE CARREFOUR ΚΥΠΡΟΣ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να μηδενίσει τους βαθμούς του λογαριασμού. Ο κάτοχος της κάρτας δεν μπορεί να διεκδικήσει τους βαθμούς είτε την επαναλειτουργία της κάρτας του. Οι βαθμοί της Club Card Carrefour ισχύουν ΜΟΝΟ για 12 μήνες, από την ημέρα καταχώρησής τους στον λογαριασμό της Club Card Carrefour.

8. Κάθε κάτοχος Club Card Carrefour έχει το δικαίωμα να μπορεί να αποχωρήσει από το σχέδιο σε οποιαδήποτε στιγμή. Αποχωρώντας από το σχέδιο, η κάρτα Club Card Carrefour ακυρώνεται αυτόματα. Αν οι βαθμοί δεν εξαργυρωθούν πριν την κατάργηση της κάρτας ο πελάτης δεν μπορεί να
διεκδικήσει βαθμούς προς εξαργύρωση είτε να απαιτήσει κουπόνια σε αναλογία βαθμών.

9. Με την εγγραφή σας στην Club Card Carrefour είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δημιουργία προσωπικού κωδικού που διασφαλίζει την πρόσβαση για την εξαργύρωση βαθμών. Ο προσωπικός σας κωδικός διασφαλίζεται από μια μυστική ερώτηση την οποία θα πρέπει να απαντήσετε.

10. Η εξαργύρωση βαθμών γίνεται πάντοτε με τη χρήση της κάρτας σας και ΜΟΝΟ από τον κάτοχο της κάρτας ο οποίος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης στην εξαργύρωση. Τη μόνη ευθύνη για τη χρήση του τετραψήφιου προσωπικού κωδικού φέρει ο κάτοχος της κάρτας Club Card Carrefour. Η CHRIS CASH & CARRY – GROUPE CARREFOUR ΚΥΠΡΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη προκληθεί με τη χρήση της κάρτας από τον κάτοχο της ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιοδήποτε άλλο άτομο πέραν αυτού που καταγράφεται στο σχέδιο. Επίσης, η αλλαγή του προσωπικού τετραψήφιου κωδικού θα γίνεται αποδεκτή μόνο με την παρουσία του κατόχου της κάρτας Club Card Carrefour μαζί με την ταυτότητα του.

11. Σε περίπτωση που ξεχάσετε ή/και μπλοκάρετε τον προσωπικό κωδικό της κάρτας σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών οποιουδήποτε καταστήματος Carrefour. Σε περίπτωση που καταχωρήσετε 4 συνεχόμενες λανθασμένες φορές τον κωδικό σας, η κάρτα σας θα μπλοκάρεται αυτόματα. Για την επαναλειτουργία της κάρτας σας θα πρέπει να αποταθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών παρουσιάζοντας την κάρτα και την ταυτότητα σας.

12. Η CHRIS CASH & CARRY – GROUPE CARREFOUR ΚΥΠΡΟΣ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε όρο και κανονισμό του σχεδίου Club Card Carrefour ή να τερματίσει ή να διαφοροποιήσει το σχέδιο Club Card Carrefour ή οποιοδήποτε μέρος αυτού χωρίς καμία προειδοποίηση. Οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους και κανονισμούς του παρόντος σχεδίου ή και τερματισμό αυτού ισχύει και θα δεσμεύει αυτόματα κάθε μέλος της Club Card Carrefour από την ημερομηνία που αναγράφεται σε σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στα καταστήματα CARREFOUR ή θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα www.carrefour.com.cy

13. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας ή κλοπής της Club Card Carrefour μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών σε οποιαδήποτε κατάστημα Carrefour, Carrefour Express και Carrefour Market.

14. H Club Card Carrefour δεν είναι πιστωτική κάρτα.

15. Οι βαθμοί δεν εξαργυρώνονται με μετρητά.

16. Σε περίπτωση που το ποσό της συναλλαγής είναι μικρότερης αξίας από την αξία του κουπονιού, δεν θα γίνεται αποδεκτό. Η αξία της συναλλαγής πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας του κουπονιού.

17. Τα κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν σε όλο το κατάστημα, ακόμη και στο τμήμα τροφίμου, εξαιρουμένων των ειδών περιπτέρου-καπνικών και των αδειούχων καταστημάτων (Γερμανός, ΜΤΝ, Acapella, Αθλοκίνηση, ψησταριά, καφετέρια, ψαραγορά, γκάζια).

18. Τα κουπόνια πρέπει να εξαργυρώνονται στο κατάστημα όπου εκδίδεται και στην ίδια ημερομηνία έκδοσης του. Οποιοδήποτε κουπόνι παρουσιαστεί προς εξαργύρωση σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα από όπου εκδόθηκε και σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία από αυτήν που αναγράφεται στο κουπόνι δεν θα γίνεται αποδεκτό προς εξαργύρωση.

19. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε κουπόνι δεν εξαργυρωθεί, κλαπεί και/ή λήξει οι βαθμοί που εξαργυρώθηκαν για να εκδοθεί το κουπόνι δεν πιστώνονται και δεν επιστρέφονται στον δικαιούχο της κάρτας Club Card Carrefour. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θα επανεκδίδει για οποιοδήποτε λόγο κουπόνι.

20. Η Club Card Carrefour δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη κάρτα ή προσφορά που βρίσκεται σε ισχύ τη συγκεκριμένη περίοδο.

21. Η μεταφορά βαθμών από ένα λογαριασμό σε άλλο λογαριασμό δεν είναι επιτρεπτή.

22. Κάθε μέλος κάρτας Club Card Carrefour δικαιούται να εξαργυρώσει για κάθε 800 βαθμούς, κουπόνι αξίας €5.